Ingen kommundelning

Regeringen gick idag på kammarkollegiets linje och avslog föreningen Torshälla stads vänners begäran om en delning av Eskilstuna kommun.
Föreningen vill att Torshälla ska bli en egen kommun, men har i flera instanser under de senaste åren fått nej på sitt krav att kommunen ska delas.