Kvinnoideer får 1,3 miljoner !

Ett projekt som går ut på att utveckla kvinnors idéer på Gotland, får 1,3 miljoner kronor i bidrag från verket för Näringslivsutveckling, Nutek. ''
RRC Damkraft'' får en halv miljon kronor för att mobilisera kvinnor på norra Gotland och bredda deras möjligheter till försörjning, bland annat genom att bryta mansdominansen. 475 000 kronor går till ett så kallat ''Växthus'' för kvinnliga företagare och för att skapa en mötesplats för utveckling av konkurrenskraftiga och lönsamma företag. Och för närmare 400 000 kronor skall kvinnliga företagare få hjälp att samverka, utveckla nya produkter och hitta nya marknader.