Regeringspengar till Oskarshamn

Regeringen har idag gett Oskarshamn två miljoner kronor för att kommunen ska kunna fortsätta informera om provborrningarna och ett eventuellt slutförvar med ortsborna och grannkommunerna. Krister Hallberg, ledare för kommunens kärnavfallsprojekt, säger att de här pengarna är en förutsättning för att kommunen ska kunna vara ute bland folk och diskutera de här frågorna.
Idag är det en stor irritation bland de närboende över provborrningarna, medan man i kommunen i övrigt är mer positiv säger Krister Hallberg. I november ska lägesrapporterna vara klara och diskuteras i fullmäktige.