Pengar till Länsmuséet

Kalmar Länsmuseum tilldelas nu pengar från Kulturdepartementet för ett nytt projekt.
200.000 kronor får dom tillsammans med Jönköpings länsmuseum och Smålands museum för att driva projektet Huskatalogernas landskap, som ska behandla frågeställningar kring den för Småland viktiga näringen husförsäljning genom kataloger. Projektet ska resultera i en bok samt en vandringsutställning.