Sommen svämmar över

Vattennivån i sjön Sommen har överstigit den gräns som finns uppsatt i vattendomen för Sommen. Vattennivån ligger nu tre centimeter över maxnivån, och vattnet stiger fortfarande.

Svartådalens energi, som tillsammans med Tekniska verken i Linköping sköter utflödet av vatten ur Sommen, måste nu rapportera till länsstyrelsen att vattennivån har överstigit den gräns som myndigheterna har satt upp i den vattendom som styr nivån i Sommen.  

Mikael Lindgren på Svartådalens energi säger att vattennivån aldrig varit så hög och att det finns risk för ras längs Sommen om det fortsätter att stiga.

Bara i natt har vattennivån stigit en centimeter i sjön.