Uppemot 20.000 kan ha dödats

Uppemot 20.000 personer kan ha omkommit efter terrordåden i USA. Det rapporterade BBC på torsdagen och hänvisade till New Yorks stads tekniska förvaltning.
Förutom de 50.000 personer som hade sina arbetsplatser i World Trade center i New York, fanns också 1000-tals personer i ett stort shopping-center under själva World Trade center... Mer än 7.000 FBI-agenter arbetar med att utreda vem eller vilka som ligger bakom atackerna. Den amerikanska kongressen väntades på torsdagen anslå 20 miljarder dollar för att lindra följderna av katastrofen.