Miljö viktigt i nya körprovet.

Miljö och sparsam körning kommer att ingå i det nya körkortsprovet som införs i december.

Det innebär att en körskoleelev kan bli underkänd om en elev inte kör tillräckligt miljövänligt och bensinsnålt.

- Man gör en helhetsbedömning och är det då så att man kört på ett omiljövänligt sätt, kan man bli underkänd, säger Rickard Persson, kontorschef på Vägverkets förarenhet i Sundsvall

Det nya körkortsprovet införs i december och förutom kravet på miljövänlig och sparsam körning innehåller det flera nyheter.

Teoriprov och körprov måste bokas vid samma tillfälle och ett teoriprov kommer bara att vara i två månader. I dag har eleven ett år på sig att även klara uppkörningen

Trafikinspektörerna får i framtiden även ställa frågor till eleverna under uppkörningen, om han eller hon funderar på hur körkortseleven resonerade vid olika moment under uppkörningen.

Att köra miljövänligt och bensinsnålt kallas för Eco-driving, och sedan ett och ett halvt år tillbaka ingår det i den kursplan som trafikskolorna jobba efter.

- Miljötänkande ligger i tiden, det är inget nytt i sig men nu tydliggör vi det i provet, att det är miljö och sparsam körning som ligger i bedömningen för att bli godkänd, berättar Rickard Persson.

Malin Edlund tar körkort i Sundsvall. Hon har fått lära sig att köra miljövänligt på sin körskola. Det handlar bland annat om att snabbt växla upp till högre växlar, ibland genom att hoppa över någon växel, och sen hålla farten.

- Man får ju lära sig det på en gång när man börjar köra på trafikskola, och sen kommer det av naturen, säger hon.

Men Eco-driving är inte lika självklart för äldre generationer, som till exempel för den person som Malin Edlund övningskör privat med.

- Det är väl mest så att jag får lära honom den biten, och om han frågar varför jag gör så där, svarar jag att det är så man gör nu för tiden, säger hon.