Droganvändandet ökar

Drog-användandet bland ungdomar i länet ökar kraftigt. I fjol fick polisen 170 tips om att ungdomar under 20 år missbrukar. Å det är mer än en fördubbling jämfört med åren innan. Det polisen ser som extra allvarligt är att ökningen främst sker bland dom som ännu inte fyllt tjugo år. En annan tendens är att allt fler flickor har börjat med droger. Det är framför allt extacy och amfetamin som ökar, droger som har blivit mer accepterade på senare år, enligt Bo Nyberg, polis i Västerås.