Fortsatt höga flöden i norr

Nu kommer också militärer att delta i arbetet med översvämningarna i Sundsvallstrakten. Uppemot 30 värnpliktiga från Östersund kommer att hjälpa räddningstjänsten och hemvärnet i arbetet med att säkra vattenpumpar och bygga fördämningar.
Vattennivån i Marmen, som är den nedersta sjön i Ljungan, steg natten till torsdagen med 65 centimeter. Enligt SMHI:s prognoser är mer regn att vänta de närmaste fem dagarna. Just nu är ett trettiotal länsvägar i Västernorrlands län och i norra Hälsingland avstängda till följd av översvämningarna.