Vårsol ska hjälpa barn

Som ett komplement till socialförvaltningens verksamhet har frälsningsarmén i Jönköping öppnat ett familjecenter för barn med föräldrar som har missbruks- eller psykiska problem. Det heter Vårsol och där får barn med problematiska hemförhållanden träffas en gång i veckan för att prata om sina problem och upplevelser.