Konkurrens satt ur spel

Ventilationsföretag i Umeå misstänks för olaglig anbudssamverkan och Konkurrensverket har genomfört en gryningsräd.
Konkurrensverket misstänker flera ventilationsföretag i norra Sverige för illegal anbudssamverkan och marknadsdelning. För att säkra bevis har Konkurrensverket gjort en så kallad gryningsräd hos företagen. Det handlar om tre företag i Umeå, och två i Örnsköldsvik, som är verksamma på entrepenadmarknaden för ventilationsinstallationer. Konkurrensverkets generaldirektör Ann-Christin Nykvist skriver: ''Jag hoppas att undersökningen kommer att ge svar på frågan om det inom denna del av byggbranschen förekommer otillåten samverkan, som bidrar till de höga bygg- och boendekostnaderna i Sverige''.