Förhandlingar är igång

Idag påbörjades de fackliga förhandlingarna för metallarbetarna på Flextronics Visbyfabrik. Drygt 400 metallare skall ju bort från fabriken.
Men något resultat kommer troligen inte att kunna presenteras förrän om tidigast två veckor, troligen ännu senare. Arbetsgivarna har redan presenterat listor på de personer som berörs av varslet. Flextronics vill handplocka den kompetens som behövs i den nya organisationen. Metallklubbens Conny Kristensen betonar att facket kommer att ha LAS-reglerna om turordning som måttstock, alltså sist in först ut. Men redan tidigare har hon uttalat sin oro för att de lågutbildade över 50 år kommer att drabbas.