Naturreservat upphävs på camping

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva naturreservatet Gotlandskusten och strandskyddet vid Sudersands camping på Fårö.

Anledningen är att campingplatsen ska byggas ut med bland annat stugor och servicebyggnader.

Eftersom området redan används som camping anser länsstyrelsen att de kan tillåta en utbyggnad.