Mobil läkare besöker äldre hemma

En mobil läkare kommer att börja göra hembesök hos äldre i Östersunds kommun redan nu i höst. Det är ett av resultaten av regeringens satsning på äldreomsorgen.

Dessutom kommer personal som arbetar med dementa få utbildning och läkemedelsgenomgångar med patienterna ska göras.

Landstinget och kommunerna i Jämtlands län har i år fått dubbelt så mycket bidrag jämfört med förra året till att utveckla vården för dom över 65 år.