Brott mot kulturminneslagen anmäls av Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Kronoberg anmäler nu flera fall av skador på fornlämningar till åtalsprövning som brott mot kulturminneslagen. Anledningen är att man upptäckt att flera fornlämningar skadats i samband med markbearbetning eller återplantering av skog efter stormen Gudrun.

Enligt Lennart Swanström som arkeolog så handlar det mesta om förstörd åkermark med fossillämningar men även del gravfält som gått hårt åt. Platserna där detta har skett är spridda i länet från väst till öst.

Hittills är det sex stycken fall som anmälts till åtalsprövning och Lennart Swanström säger att det har funnits en viss tolerans mot att vissa fornlämningar drabbats i arbetet efter stormen, men nu har det nått en nivå som inte är acceptabel.

- Vi vill att folk ska förstå att det finns en lagstiftning och att vi tar den på allvar.

Christopher Johansson
christopher.johansson@sr.se