Byggarbetare lever farligt

Byggarbetare på små byggarbetsplatser lever farligt - olycksrisken är stor. Den slutsatsen drar facket Bygg 21:an efter att ha besökt ett stort antal byggarbetsplatser runt om i länet under vecka 35.
Totalt har Bygg 21:ans ombudmän besökt 89 byggarbetsplatser i Jönköping län under ''arbetsmiljöveckan''. det har varit bygg- , VVS-, kyl-, plåt- och glasföretag. Bygg21:an har medvetet valt de mindre arbetsplatserna, eftersom arbetsmiljön generellt är sämre på de små byggföretag. Det vet man av tidigare erfarenhet, säger ombudsman Hans-Erik Andersson, en av dem som besökt arbetplatserna. Och den bilden har inte förbättrats efter arbetsmiljöveckan. Ombudsmänen hittade bland annat dåliga byggställningar, byggarbetare utan hjälm, dåligt städade arbetsplatser och skyddsombud som inte fått nån utbildning i arbetsmiljöarbete. Och på 27 av 89 arbetplatser saknades en arbetsmiljöplan, något som måste finnas enligt lagen. Men det allra värsta arbetsmiljöproblemet, som påverkar medlemmarna både psykiskt och fysiskt, är de alltmer pressade byggtiderna, säger Hans-Erik Andersson. Facket har nu bjudit in samtliga aktörer på en byggarbetsplats till en byggkvalitetskonferens den 1 november, på Elmia i Jönköping där man bland annat ska diskutera konsekvenserna av de alltmer pressade byggtiderna.