یک عکاس موفق ایرانی در سوئد


این عکس اخیرا موفق به دریافت یک جایزه ی بین المللی شد
دو نمونه ی دیگر از عکس های دانش سارویی