Vattenläget

Vi börjar med vägarna. Där är det inga förändringar vilket innebär att ett 30-tal vägar fortfarande är avstängda för trafik.
Vattennivåerna i Sättnaån och Selångersån sjunker men man har spärrat av vissa områden och där har man också bevakning. Dessutom gör man mätning av markförhållandena. Vattennivån stiger i Ljungans dalglång i Stöde och Matfors. Räddningstjänsten och hemvärnet bygger skydd bland annat för avloppsstationerna, färskvattenförsörjningen säkras, hotade broar och fastigheter nära vattnet skyddas. Också här finns geotekniker som kontrollerar slänterna bland annat i Bällsta i Matfors. Ett 20-tal man från försvaret i Östersund kallas nu in för att hjälpa till att bygga invallningar. Räddningstjänsten uppmanar fastighetsägare längs Ljungan att dra upp båtar och bryggor eller ordna stark förtöjning. Timrå. Dammen vid Bjässjöns södra sida är nu säkrad. När det gäller vägen till Krigsbyn så är körbanan norrut farbar. I Kramfors stiger vattnet och värst drabbat är Bollstaån där vattnet bryter nya vägar. Vägen mellan Åslinge och Movägen är avstängd eftersom bron är översvämmad. Ni som bor i Torrom och Gräta bör koka dricksvattnet tills vidare. Räddningstjänsten i Kramfors uppmanar alla att säkra sina båtar och bryggor så att dom inte flyter i väg och täpper till utloppen till vattendragen. I Härnösand har man just avslutat ett beredskapsmöte och eftersom vattnet börjar sjunka undan och prognoserna ser gynnsamma ut så drar man ned något på den beredskap som man tidigare tänkt ha men det kommer att finnas en beredskap.I helgen hålls telefonjouren öppen mellan 8 och 18 både lördag och söndag. I Örnsköldsvik förbereder sig räddningstjänsten för att bygga barriärer med sandsäckar i Grindnäset, där Nätraån och Nylandsbäcken är på väg att rinna över. I Ånge är läget ganska stabilt. Också i Sollefteå är läget stabilt med något ökad vattennivå.