Personalkris inom vården

Vårdfacket kräver nu att landstinget i Sörmland börjar ta in personal från bemanningsföretag till vården.
Vårdförbundet menar att arbetsmiljön och personalsituationen försämrats allt mer, trots att man flera gånger påtalat situationen för landstinget, och att situationen är så akut att det krävs mer personal direkt. Marie Håkansson, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Sörmland, anser att landstinget tagit för långt tid på sig att lösa problemen och att det därför är nödvändigt att landstinget på kort sikt tar in sjuksköterskor från bemanningsföretag för att lösa personalsituationen.