Grisvirus på ytterligare en gård

ÖSTERLEN. Grisviruset PRRS har bekräftats på ytterligare en gård i trakten kring de två andra gårdarna där smittan redan konstaterats. Det skulle innebära att den extremt smittsamma och dyra grissjukdomen finns på tre gårdar på Österlen i Skåne.

Men trots allt är Jordbruksverket försiktigt positiva till resultaten.

–Vi har en bra indikation på att smittan inte är så utspridd som den skulle kunna vara. Det är endast en smittad gård på 75 prover och det är mycket bra i detta sammanhang, säger Håkan Henriksson, chef för distriktsveterinäravdelningen på Jordbruksverket.

Totalt är nu tre gårdar drabbade av den extremt smittsamma grissjukdomen PRRS.

Eftersom de alla ligger i närheten av varandra är smittan ännu så länge begränsad till ett mindre område.

Men fortfarande vet man inte hur smittan tog sig in i landet eller vilken gård som drabbats först.

Under tisdagen togs prover på ytterligare djurbesättningar. Svaren på dem är klara under torsdagen och då förväntas jordbruksverket besluta om man ska bekämpa viruset eller tvingas att acceptera att den kommit för att stanna.

Hittills har man analyserat prover från 75 djurbesättningar och nu väntar man på ytterligare 50 provsvar.