Kritik mot Karlskoga lasarett

Socialstyrelsen kritiserar Karlskoga lasarett för dålig uppföljning sedan en utskriven patient efter en månad akut fick föras till intensiven för vård.

Kvinnan i 70-årsåldern fick vid utskrivningen mediciner hon förut aldrig haft, och efter av allt att döma biverkningar blev hennes tillstånd mycket kritiskt och hon fick intensivvård i flera dygn. Successivt återhämtade hon sig och kunde på nytt skrivas ut från sjukhuset. Enligt Socialstyrelsen har lasarettet missat både i uppföljning av insatt behandling och i information till kvinnan, men noterar att rutinerna skärpts för att liknande inte ska hända igen.