Vägavstängningar

Läget på vägarna - just nu; Kursiv stil = NY information Fet stil = vägen avstängd Västernorrland;
E14 Skallböle, V Sundsvall - vägskada E14 Nedansjö, V Sundsvall - vägskada, begr framkomlighet E14 Kolsta, V Sundsvall - vägskador E14 Österlo, V Sundsvall - vägskada, begr framkomlighet Rv86 Bodacke 1 km v Liden - vägskada, begr framkomlighet 305 Norrbäck, N Hassela (se Gävleborg) - avstängd 305 Stöde-Hassela - flera vägskador, begr framkomlighet 330 Lunde-Lagmansören, NV Timrå - vägskador, vatten från skogen rinner över vägen, begr framkomlighet 331 Stavreviken-Åsäng, N Timrå - broskada, avstängd - omfart via Lögdö-Ljustorp-Åsäng 331 Viksjö-Åsäng, N Timrå - flera vägskador, vatten från skogen rinner över vägen, begr framkomlighet 514 Erikslund-Grundsjön, SO Ånge - begr framkomlighet 518 Karlsro, V Ånge - begr framkomlighet 524 Ljungaverk-Jättensjö, O Ånge - vägskada, begr framkomlighet endast personbilstrafik tillåten 529 Naggen-Grundsjön, SO Ånge - flera vägskador, begr framkomlighet 533 Hassela-Gim, V Sundsvall - begr framkomlighet 540 Stöde-Matfors - översvämning - begr framkomlighet 541 Norrhassel-Västergård, V Sundsvall - översvämning, begr framkomlighet 542 Vigge-Matfors, V Sundsvall - avstängd 544 Vattjom, V Sundsvall - vägen avgrävd, avstängd 544 Matfors, V Sundsvall - avstängd översvämning 550 200 m V Viforsbron, S Sundsvall - vägskada 0611-441 12 REGION MITT Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress/www 0611-440 49 871 24 Härnösand Nattviksgatan 8 vagverket.har-tic@vv.se www.vv.se 2001-09-13 16:23 Meddelande 1 Eva Nilsson Trafikinformationscentralen , Härnösand (4)