Lustgas en miljöbov - nya system dyra

Lustgasen som används i sjukvården bidrar till växthuseffekten. Under en förlossning görs det exempelvis av med ca 1 kilo lustgas, vilket ungefär motsvarar effekten av en 150 mils resa med en bensindriven bil.

Det finns ett system som renar bort lustgasen, som används i Stockholm. Men det har valts bort i Västra Götalands län.  

Det innebär att ventilationssystemet inte är kompatibelt med reningssystemet som i sig är en dyr historia. Att göra om ventilationssystemet så att reningssystemet ska fungera skulle bli alldeles för dyrt.

Dessutom är verksamhet där lustgas används så utspridd i regionen att många dyra system skulle behöva installeras.

Istället koncentreras insatserna till att minska läckage och effektivisera användningen av lustgas.