Enklare regler för småföretag

Småföretag ska få förenklade regler som ska minska det administrativa krånglet. Jordbruksverket i Jönköping fick idag regeringens uppdrag att utreda detta. Det gäller framför allt småföretag på landsbygden och inom jordbruksnäringen. Ett delmål är att den administrativa bördan tydligt ska ha minskat inom tre år.