Nytt datum för omval

Omvalet till Sametinget skall ske den 4 november, det har regeringen bestämt i dag.
Regeringsbeslutet innebär också att samma röstlängd som vid det ordinarie valet i maj skall användas. Att valet hålls i början av november betyder att det nyvalda Sametinget hinner hålla sitt första sammanträde redan i början av december. Valet till Sametinget måste göras om eftersom Valnämnden gjorde flera fel vid sammanräkningen av rösterna.