Dokumentarister - Ett titthål i tiden

P1 onsdag 18 juli kl 18.15

Borg Mesch öppnade sin första fotoateljé i Kiruna år 1900. Med sin 50 kg tunga fotoutrustning besteg han fjäll och besökte järnvägsbyggen. Han fotograferade gruvarbetslag och kåkstäder, samer, nybyggare och överklass. Bilderna är ovärderliga dokument från en svunnen tid. De fungerar som titthål i tiden. Här kan vi betrakta människor som inte längre finns, arbeten som inte längre utförs, miljöer försvunna sen länge.

I betraktarens öga återuppstår de – de slitna kvinnorna, de stolta rallarna, den samiska familjen vid sommarvistet, barnen på byvägen, det första fackföreningsmötet, likvakan över den döda hustrun, gruvarbetarlaget, idrottsföreningen, konfirmanderna, skolklasserna, nybyggarna och tidiga kirunabor i porträtt efter porträtt. Och fjällen förstås – i sommar‑höst‑vinter och vårdräkt.

I Bildrutan möter vi olika betraktare av Borg Mesch bilder i norr. Lyssna på bland andra ‑ Maria Niia i Rensjön, Ivar Narttijärvi i Kurravaara och Mats Spett på Bildarkivet i Kiruna som förvaltar Borg Mesch glasplåtar.
Redaktör är Kerstin Wixe i Luleå.