Ännu mest kritiskt kring Ljungan

Översvämningsläget är värst runt nedre Ljungan, främst vid sjön Marmen, även om det är kritiskt också på andra håll i länet.
Räddningstjänsten har under dagen fått utrymma en fastighet i Tunbyn vid Ljungan och det kan bli aktuellt med fler evakueringar längs Ljungan under kvällen. 25 militärer är på väg från Östersund till Matfors för att hjälpa till att valla in hus med sandsäckar. I Kramfors kommun är Bollstaån värst drabbad och hemvärnet har hjälpt till att valla in hus. I Ånge är läget stabilt och flödena i Getterön och Gissjön har lugnat sig under dagen. I Sollefteå stiger vattennivåerna något, annars är läget stabilt även där. Även Örnsköldsviksområdet nåddes av regnet idag och även där hjälper räddninstjänsten till att skydda fastigheter. Fortfarande är över 30 vägar avstängda i länet.