Tåkern hotas av översvämning

Vattennivån i Tåkern är flera decimeter högre än normalt och området hotas att översvämmas.

Vad som händer med området om det blir helt stående under vatten vet man inte riktigt, men Lars Gezelius på länsstyrelsen säger att många fågelungar har fått sätta livet till och växter kan komma att ta skada om vattennivån inte minskar.

Lars Gezelius vid länsstyrelsen i Östergötland har inspekterat sjön på onsdagen.

– Sjön stiger två decimeter över den högsta nivå den ska vara under vårarna. En del strandängar dränks. I och för sig är strandängarna runt Tåkern vana att vara fuktiga och dränkta, så det borde inte vara något större problem för Tåkerns strandängar.

– Det som är problem är det sydvästra hörnet där sjön är invallad, där det finns åkrar och gårdar väldigt lågt intill sjön.

Hur påverkas fåglarna av det här?

– De som har sena kullar och som har sina bon lägre ner i vassområdena har säkert blivit dränkta nu. Det kan vara Rörsångare och Skäggmes till exempel.

Finns det något annat sätt att få bort vattnet från Tåkern än att som ni tänkt pumpa ut vatten i Vadstena från Mjölnaån?

– Nej som jag ser det är den enda utvägen för vattnet i Tåkern via Mjölnaån. Vi får se om den här pumpningen hjälper. Annars får man bara hoppas att tillrinningen inte blir så stor nu så att utflödet kan matcha utrinningen, så att sjön inte stiger mer.

Petter Ahnoff

petter.anhoff@sr.se