Stora förluster för flyget

Terrorattackerna i USA har inneburit en stor ekonomiska skada för världens flygbolag. Branchorganisationen IATA uppskattar förlusterna hittills på grund av inställda flygningar till över 100 miljarder kronor.
Flyganalytiker räknar med att vissa bolag inte kommer att klara sig utan gå i konkurs. SAS förlorar dagligen intäkter motsvarande 2000 biljetter.