Kartell misstänks i länet

Flera ventilationsföretag i länet misstänks bryta mot konkurrenslagen. Konkurrensverket har därför inlett en undersökning av företagen.
Det handlar om tre företag i Umeå, och två i Örnsköldsvik, som är verksamma på entreprenadmarknaden för ventilationsinstallationer. Konkurrensverket misstänker ventilationsföretagen för illegal anbudssamverkan och marknadsdelning. Med det menas att ett flertal företag gått samman och kommit överrens om att dela upp marknaden mellan sig så att man inte går in på varandras områden samt att man kommit överrens om hur anbud ska läggas. Allt för att slippa konkurrera med varandra. Detta är något som är förbjudet enligt konkurrenslagen. I onsdags morse genomförde man därför Konkurrensverket en så kallad gryningsräd hos de misstänkta företagen. En metod som Konkurrensverket använder sig av då man anser att det är nödvändigt att komma oanmäld. Ett av de undersökta företagen tipsade Konkurrensverket om det eventuella samarbetet. Peter Delden, avdelningschef på Konkurrensverket, säger till P4 Västerbotten, att man bedömde att det var nödvändigt att undersöka även det företaget eftersom företagen var inom samma bransch. Om det visar sig att företagen brutit mot konkurrenslagen kan de tvingas betala en konkurrensskadeavgift på upp till 10% av företagsgruppens omsättning. Konkurrensverkets undersökning väntas bli klar tidigast om ett halvår.