Höjd beredskap i länet

I takt med att vattennivåerna i Voxnan och Ljusnan ökar höjs beredskapen. I Bollnäs har en ledningsstab inrättats och i Ovanåkers kommun har hemskyddsombuden börjat sitt arbete med att informera allmänheten om läget. Inom loppet av två timmar kan också 20-30 hemvärnsmän kallas in. Enligt länsstyrelsen är beredskapen god och läget är under kontroll. Men om det skulle behövas kan ytterligare hjälp kallas in från hemvärnet och även Räddningsverket höjer nu beredskapen för att kunna hjälpa till i såväl Sundsvall som i Gävleborg.