Flygplats alternativ synas igen

Kommunstyrelsen i Gävle beslutade idag att undersöka tre möjliga alternativ för Rörberg flygplats framtid.
Det första alternativet är att som idag hålla Flygplatsen stängd, det andra innebär att banan kortas och det tredje alternativet att flygplatsen öppnas för ambulans- och taxiflyg. Kommunstyrelsen vill också veta hur mycket Lantmäteriets Metria och Landstingets ambulansverksamhet är beredda att bidra med för att hålla flygplatsen öppen.