Tystnad i sympati för USA

Vid lunchtid idag manifesterade fackförbund, kommuner-landsting, företag och andra sitt avståndstagande mot alla former av terrorism. Det genom en tyst minut på arbetsplatser runt om i Sverige. Samtliga arbetande hade uppmanats av LO och TCO att delta. EU utlyser sorgedag. Imorgon fredag uppmanas alla europeer vara tysta. Under en tre minuter lång manifestation som startar klockan 12.