Polisen får checklista för hämtningar

Polisen ska få en nationell checklista för att öka säkerheten när polisen ska hämta psykiskt sjuka. Ett arbete som har inletts efter polismordet i Nyköping.

Hur hämtningarna, så kallade handräckningar, går till avgörs idag av var i landet den psykiskt sjuke är. Tanken är nu att alla polismyndigheter i framtiden ska arbeta efter samma riktlinjer.