Ökning av polisanmälda brott

Antalet anmälda brott ökar i Sverige, enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet. Ökningen är något mindre i Västmanland än i landet som helhet.

Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda brott ökat med nio procent under årets första halvår, i jämförelse med samma period förra året.

Även här  Västmanland ökar anmälningarna om brott - men det är en mindre ökning än i landet som helhet.

Under de sex första månaderna 2007 beräknas antalet anmälda brott i länet ha ökat med cirka tre procent.