Migrationsetiskt råd står stilla

För ett och ett halvt år sedan tillsatte Migrationsverkets ledning ett etiskt råd efter att det avslöjats att verkets handläggare lurat asylsökande till möten där de hämtats av polis. Men det etiska rådet har knappt hunnit träffas ännu. Något som Migrationsverkets ställföreträdande generaldirektör Anders Westerberg säger beror på att ingen ville vara med i rådet.
Det första mötet hölls först efter ett år, berättar ledamoten och före detta chefredaktören Ernst Klein. – Vi har hittills bara träffats två gånger, och vi ska ha ett tredje sammanträde i december, så att man kan inte säga att vi har egentligen mer än precis börjat komma igång, säger Ernst Klein, ledamot av Migrationsverkets etiska råd. Migrationsverkets etiska råd tillsattes förra våren efter kritiserade uppmärksammade fall där asylsökande lurats till möten med handläggare. Möten där polisen väntade för att hämta och avvisa de asylsökande. Men det tog alltså över ett år innan rådet, som förutom Ernst Klein består av bland andra biskopen Martin Lind och författarinnan Gerda Antti, överhuvudtaget träffades. Ledamöterna har inte heller fått ta del av det regelverk och lagtexter som gäller, säger Klein. – Uppenbarligen så innehåller dessa delvis sekretessbelagt material så att hittills så har vi inte fått det, säger Ernst Klein. Låter inte det lite märkligt att det skulle vara sekretessbelagt material i instruktioner och regler? – Ja, lite förbryllande tycker jag att det är, eftersom jag inte har fått se det så kan jag inte bedöma i vad mån det finns skäl för sekretess, säger Ernst Klein.
Anders Kilander, Ekot