Ett av tre akutbesök är onödigt

En tredjedel av alla patienter som får vård på akuten vid länssjukhuset i Kalmar skulle lika gärna kunnat få hjälp någon annanstans, exempelvis inom primärvården. Det visar en undersökning som akutmottagningen i Kalmar själva gjort. Från och med nu kommer man därför försöka göra noggrannare bedömningar av patientens vårdbehov redan när patienten tas emot i receptionen.