Fredsduva till New York

En stor fredsduva i papper ska skickas till guvenören i New York.
Duvan är en hälsning från Svenska kyrkans församling i Torvalla till alla dem som drabbats av tisdagens terrordåd på Manhattan. Duvan finns i helgen tillgänglig i Hoppets kapell i Torvalla för dem som vill skriva sitt namn på den.