Uppstickarparti i Bergs kommun

Förra centerledaren Olle Nord startar ett nytt parti i Bergs kommun.
Partiet går under arbetsnamnet Bergspartiet och ett 15-tal personer håller på att dra upp riktlinjerna för det nya uppstickarpartiet. Olle Nord säger till morgonprogrammet Väckarklockan att man nu vill testa kommuninnevånarnas intresse för ett nytt och öppnare parti för dem som inte är gillar av den traditionella partipolitiken. Frågor som kommer att prioriteras är bland annat landsbygdsboende, näringsliv, barn och skola och ambitionen är att partiet ska bli det största i kommunen.