28 miljoner ska rädda våtmarker

28 miljoner kronor ska bidra till att bevara våtmarker på Öland. Våtmarksprojektet bygger på att EU vill bevara dom djurarter som är beroende av våtmark. Man kommer bland annat att arbeta med röjning och bottensanering.
I går samlades 50 personer med anknytning till de 18 områden på Öland som det handlar om för att få mer information. Hälften av pengarna kommer från EU och hälften från svenska finansiärer. Projektet är en del i länsstyrelsens så kallade Life-projekt som startade i juli. Det hela ska vara avslutat 2005.