Värnamos socialdemokrater satsar på miljön

Socialdemokraterna i Värnamo tycker inte att kommunens miljöprogram efterlevs - så i höst ska de satsa extra mycket på att försöka förbättra miljöarbetet.

Till det här kommer socialdemokraterna arbeta med att lämna in förslag på hur Värnamo ska få en bättre miljö. Bland annat vill de försöka få kommunen att satsa på gröna ytor och parker i anslutning till bostadshus, en satsning på förnybara kraftkällor som t.ex sol- och vindkraft och att kommunens bilar ska köras på alternativt drivmedel.