HRF: Olyckligt att motsätta sig fackliga blockader

Fackförbundet Saco kommer inte att använda sig av stridsåtgärder mot företag som inte har medlemmar som kräver kollektivavtal. LO-facket Hotell och restaurang är av en helt annan uppfattning. En sådan taktik är mycket olycklig tycker Ella Niia, ordförande i Hotell och restaurang.

– Då tror jag att det finns ett starkt, starkt incitament för arbetsgivarna att bara anställa sådana som inte är medlemmar. Då kan man spela sitt eget spel helt och hållet, med de stora risker det finns att få en press på lönerna nedåt, säger Ella Niia.

Förra året genomförde hotell- och restaurangfacket en blockad mot en salladsbar i Göteborg för att få till stånd ett kollektivavtal, trots att det inte fanns några medlemmar på restaurangen som krävde det.

Likvärdig konkurrens
Ett av huvudargumenten från fackets sida var att det ska råda likvärdig konkurrens mellan restaurangerna, och att det därför får effekter på hela marknaden när vissa företag inte tecknar avtal.

Saco:s ordförande Anna Ekström har sagt att Saco:s förbund inte tänker sig att använda sig av stridsåtgärder mot ett företag som inte har medlemmar, bland annat för att det skapar en bild av att kollektivavtalen som ett kampinstrument som företagen måste tvingas till.

”Påverkar hela modellen”
Ella Niia menar att det skulle påverka hela kollektivavtalsmodellen om facken avstår från att vidta stridsåtgärder också mot företag utan medlemmar.

– Jag tror inte att man kan ändra en komponent i hela det här bygget och sedan tro att bygget för övrigt är intakt. Jag tycker att det saknas analys i förlängningen av sådana förändringar, säger Ella Niia.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se