Regeringen oense om försvarsutgifter

Finansminister Anders Borg och försvarsminister Mikael Odenberg är inte överens om hur mycket försvaret ska spara. Borg vill att utgifterna ska vara tre till fyra miljarder lägre per år jämfört med i dag.

Men enligt Mikael Odenberg går det inte säga hur stor besparingen kan bli.

– Nu håller vi på med budgetarbetet för 2008. Och försvarsanslagen 2010 det är en fråga för budgetarbetet 2009. Det här är inget som har diskuterats, vi har nu en försvarsberedning som sitter, vi har en perspektivplanering som pågår.

– Vi ska gå till riksdagen i början av 2008 och bestämma i riksdagen Försvarsmaktens fortsatta inriktning och då får man se vilka ekonomiska konsekvenser de besluten får.

Vad skulle det innebära om det blev så?

– Det skulle innebära att vi inte kunde leva upp till regeringsdeklarationens intentioner om en hög profil i den internationella fredsverksamheten, säger han.

Ekot har talat med Anders Borg som trots Odenbergs invändningar håller fast vid att det går att spara rejält på försvarets inköp av materiel.

Hans förslag är att försvarsbudgeten ska vara ungefär tio procent mindre 2010, vilket motsvarar tre till fyra miljarder kronor och det har han dragit för de fyra borgerliga partiledarna.

Men Mikael Odenberg menar alltså att det inte går att spara så mycket och att det i sådana fall skulle slå mot den svenska utlandsstyrkan. Men det oroar inte Borg som konstaterar för Ekot att ”utlandsstyrkans behov rör små belopp” och att fackministrar ofta tycker att det är svårt att spara i budgeten.

Trots det är Mikael Odenberg inte helt ovillig att spara pengar, även om det är klart mindre än vad Anders Borg vill.

– Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska titta på möjligheten att dra in tre-fyra miljarder fram till 2010. Jag har inte sett den fullständiga redovisningen än.

– Det är lätt att spara mycket pengar på materialanskaffningen längre bort i tiden. Det är svårt att spara mycket i närtid eftersom mycket är uppbundet av tidigare beställningar och beslut, säger han.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se
Mats Eriksson
mats.eriksson@sr.se