Miljödomstolen i Hablingbo

Företaget Vindkompaniet har ansökt om tillstånd att få bygga en vindkraftspark med 12 nya vindkraftverk vid Stjups i Hablingbo. Miljödomstolen prövar just nu den ansökan och på torsdagen inleddes domstolsförhandlingarna i bygdegården i Hablingbo.
Så fort ett vindkraftverk överstiger 10 megawatt skall ansökan prövas av miljödomstolen som i sin tur skickar ärendet vidare till regeringen. Den anläggning som Vindkompaniet vill bygga omfattar 12 stycken verk och sammanlagt 18 megawatt. Det fanns många åhörare på plats i Hablingbo bygdegård och när visningen av området gjordes på torsdagseftermiddagen drog rådmannen och hans medarbetare på sig gummistövlarna och begav sig tillsammans med de sökande, boende och länstyrelsen ut i träskmarker för titta på förutsättningarna i naturen. Länsstyrelsen fanns på plats för att yttra sig i målet. Tillförordnad miljöskyddsdirektör Lena Cullander på länsstyrelsen vill att Miljödomstolen skall avvakta den detaljplanering som ärendet handlar om. Det finns en rekommendation idag om att vindkraftverk bör byggas mer än tusen meter från närmaste bebyggelse. Det vindkraftverk som nu Vindkompaniet ansöker om att få bygga ligger på åttahundra meters avstånd från närmaste fritidshus i området. Det här gör att Länstyrelsen helst skulle se att miljödomstolen helt avslår ansökan. Idag fortsätter miljödomstolen sina förhandlingar i Hablingbo bygdegård.