Livsfarlig rök från majbrasor

Brinnande spånskivor framkallar isocyanater
Många vanliga brasbyggarmaterial kan skapa livsfarlig rök som innehåller isocyanater. De som redan är överkänsliga för isocyanater kan utsättas för direkt livsfara om de andas röken från bålet. Det man ska undvika för att slippa den farliga röken är att elda spånplattor, lackerat trä, plastprodukter, mineralull, glasfiberprodukter och bakelit.