Försvarsmakten varnar för besparingskonsekvenserna

Finansminister Anders Borg vill krympa försvarsbudgeten med tio procent fram till 2010 eller tre till fyra miljarder kronor. Men Försvarsmakten varnar för att det skulle få allvarliga konsekvenser för verksamheten och generallöjtnant Jan Salestrand, chef för materiel och förbandsutbildning, tror att delar av verksamheten skulle få läggas ner.

– Ett alternativ är att man har ett mindre och färre förmågor. Man har alltså inte hela skalan av marina, på markarenan, flygarenan och sjöarenan, utan man minskar antalet förmågor. Man stryker bort ett system, ubåtssystem eller något flygsystem eller någonting annat. Det är klart man får ett försvar kvar, men inte alls det försvar vi har idag mot de uppgifter som är ställda idag.            

Riksdagens förra försvarsbeslut innebar att försvarsbudgeten krympte med tre miljarder kronor och effekten blev att förband lades ner. Att lägga till ytterligare en besparing på samma nivå skulle alltså få allvarliga effekter, enligt Salestrand.

Anders Borg tycker att besparingen kan läggas på materielinköp, men det är inget bra alternativ, enligt Salestrand då utrustningen snart skulle bli ålderdomlig.

Regeringens förslag
Hur stor besparingen blir för försvaret är fortfarande oklart. Borg tycker att försvarsbudgeten ska vara ungefär tio procent mindre 2010, och kallar det för regeringens förslag, eftersom han dragit det för de fyra borgerliga partiledarna. 

Men försvarsminister Mikael Odenberg är kritisk och tror inte att det går att spara så mycket.  

– Det här är inget som har diskuterats, vi har nu en försvarsberedning som sitter, vi har en perspektivplanering som pågår.

– Vi ska gå till riksdagen i början av 2008 och bestämma i riksdagen försvarsmaktens fortsatta inriktning och då får man se vilka ekonomiska konsekvenser de besluten får.

Vad skulle det innebära om det blev så?

– Det skulle innebära att vi inte kunde leva upp till regeringsdeklarationens intentioner om en hög profil i den internationella fredsverksamheten, säger han. 

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se