Fyrtionde säsongen för viskväll i Östmark

Allsångs och viskvällarna på Hembygdsgården i Östmark går nu in på sin fyrtionde säsong. Kl 19 i kväll startar allsången.

Det speciella med vis- och allsångskvällarna är att man inte vet vem som kommer att uppträda, allt bygger på spontaninhopp. 300-500 besökare kommer och sjunger och berättar historier.

Tre fredagar under juli blir det allsång och den första är ikväll klockan 19.