Moderat oenighet om gaspengar

Att Nordstream ger pengar till olika forskningsprojekt i Östersjön är bara ett sätt för gasledingsföretaget Nordstream att blidka motståndarna. Det tror den gotländske riksdagsledamoten Rolf K Nilsson, moderaterna.

Han tycker att Nordstream är inne på en öppen charmoffensiv och försöker köpa folk, som kanske annars skulle ha varit motståndare till gasledningsprojektet.

Moderata partikollegan Inger Harlevi tycker att det är hennes skyldighet som lokalpolitiker att se till att kommunen får saker betalda som man inte har råd till själv när hjälp erbjuds.