Farlig tallsvamp i Skåne

Den fruktade gremmeniellasvampen har nått skogarna utanför Broby i Ö Göinge.
Svampen har förstört enorma arealer tallskog i Mellansverige. Den har gynnats av förra årets blöta sommar och milda vinter. Gremmeniellan tar död på tallens barr, och det leder till att träden blir svagare. Skadeinsekter, som märgborren, bygger bo innanför barken, som trillar av och det leder till att trädet dör. Svampangreppen kan leda till att skog måste avverkas i förtid.