Vattenläget har stabiliserats

Översvämmningsläget har stabiliserats under natten. Räddningstjänsten i Sundsvall har under natten endast kollat de mätpunkter man har runt om på känsliga ställen.
Både Sättnaån och Selångersån sjunker. I Stödesjön, Marmen och i Ljungan har vattenståndet legat konstant kring ungefär två och en halv meter över det normala. Även Bjässjödammen har varit stabil under natten. Under förnatten utförde de militärer som inkallats från Östersund förstärkningsarbeten i Matforsområden främst som förebyggande åtgärd. Natten har även förlutit lugnt i Ånge och Sollefteå. Även SOS rapporterar att man haft en lugn natt.